• Home
  • Travel Thailand
  • Travel World
  • News & Deals
  • Travel Diary
  • Travel Tips
  หน้าแรก   > กรุงเทพฯ   > #เที่ยวศาลเจ้าจีน เยาวราช

เยาวราช (ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ)

#เที่ยวศาลเจ้าจีน เยาวราช

รู้จักเยาวราช สถานที่แนะนำ เที่ยวศาลเจ้า ร้านอร่อย เยาวราชสตรีทฟู้ด
BANGKOK WEATHER

ศาลเจ้าสำคัญ ย่านเยาวราช ที่เป็นที่นับถือ เลื่อมใส คู่กับชุมชนชาวจีน เป็นเวลานับร้อยปี

1.ศาลเจ้ากวนอิม (โรงพยาบาลเทียนฟ้า มูลนิธิ)

องค์พระอวโลกิเตศวร กวนอิม(菩薩觀音) ทำจากไม้ชั้นดีทั้งท่อนแกะสลัก ศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง อายุ 1,000ปี เดิมเคยตั้งอยู่ ที่วัดอันเล่อ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เคลื่อนย้ายมาฮ่องกง แล้วจึงย้ายมากรุงเทพ ต่อมา ค.ศ.1903 สมัยรัชกาลที่5 มีพ่อค้าชาวจีน 6 คน คือ นายโง้วเหมียวง้วน (จีนล่ำซำ), นายเล่ากี่ปึ้ง (พระยาภักดีภัทรากร), นาย กอฮุยเจี๊ยะ, นายเหล่าชอเมี้ยง (พระเจริญราชธน), นายเฮ้งเฮ่งจิว และนายเตียเกี้ยงซำ (หลวงโสภณเพชรรัตน์) ได้ร่วมใจกันสละเงิน และชักชวนคนจีนย่านเยาวราช จัดสร้างโรงพยาบาลเทียนฟ้า เมื่อ 20 เม.ย. ค.ศ.1960 จึงได้อัฐเชิญองค์กวมอิม มาประดิษฐ์ที่ศาลเจ้ากวนอิมนี้

วันเวลาทำการ : เปิดทุกวัน โทรศัพท์ 02-2372191-4

ค่าเข้าชม ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม

เว็บไซต์ : www.thianfah.com


องค์พระอวโลกิเตศวร (กวมอิม)

2.ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ(龍尾廟)

เป็นศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วที่มีอายุเก่าแก่ 200กว่าปี จารึกไว้ว่าสร้าง ปี ค.ศ.1658 ภายในศาลมีแท่นบูชา เล่งบ๊วยเอี๊ยะ หรือเทพเจ้าหางมังกร เป็นประธาน และเทพเจ้ากวนอู เป็นที่นับถือ คู่ชุมชนคนจีนย่านนี้ ปัจจุบันมี ตลาดสดรอบศาลเจ้า ตัวศาลเจ้าฯ ตั้งอยู่ระหว่างซอยตรงข้ามตลาดเก่าเยาวราช (ซอยเยาวราช 6) กับ ซอยเจริญกรุง16

วันเวลาทำการ : เวลา 8.00-17.00 น

ค่าเข้าชม ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม
ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ3.วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ (龍蓮寺)

สร้างเมื่อปี ค.ศ.1871 เป็นวัดจีน มหานิกาย ตั้งอยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 มีลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นแบบจีนแต้จิ๋ว โดยวางแปลนตามแบบวัดหลวง คือ มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า จากประตูทางเข้า เข้าไปจะถึงวิหารท้าวโลกบาลทั้ง 4 มีเทวรูปเทพเจ้า 4 องค์ ในชุดนักรบจีนและถืออาวุธและสิ่งของต่างๆ กัน เช่น พิณ ดาบ ร่ม เจดีย์ ถัดจากวิหาร คือ อุโบสถ เป็นที่ประดิษฐาน ของพระประธานของวัด คือ พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ ทั้งหมด 3 องค์ พร้อมพระอรหันต์อีก 18 องค์

ทางด้านขวา มีเทพเจ้าต่าง ๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา หรือ "ไท้ส่วย เอี๊ยะ" เทพเจ้าแห่งยาหรือหมอเทวดา "หั่วท้อเซียงซือกง" เทพเจ้าแห่งโชคลาภ "ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ" เทพเจ้าเฮ่งเจีย และ "กวนอิมผู่สัก" หรือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ รวมเทพเจ้าในวัด จะมีทั้งหมด 58 องค์

วันเวลาทำการ : เวลา 6.00-18.00 น โทรศัพท์ 0-2222-3975, 0-2226-6553

ค่าเข้าชม ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม
พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ วัดมังกรกมลาวาส4.ศาลเจ้าไต้ฮงกง และ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง

เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐาน รูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮง มหาเถระผู้มากด้วยเมตตากรุณา สมัยราชวงศ์ซ้อง เมื่อเกือบพันปีล่วงมาแล้ว ในประเทศไทย ค.ศ.1909 ได้จัดตั้ง “คณะเก็บศพไต้ฮงกง” เพื่อทำการเก็บและจัดการ งานศพอนาถา ต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง” โดยที่มูลนิธิได้อัญเชิญ หลวงปู่ไต้ฮง เป็นที่ยึดเหนี่ยว ทำความดี ทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัยตลอดมา

วันเวลาทำการ : เวลา 6.00-20.00 น โทรศัพท์ 0-2225-0020

ค่าเข้าชม ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม
ศาลเจ้าไต้ฮงกง และ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง

Travel Destinations
เที่ยว กรุงเทพ
เที่ยว เยาวราช กรุงเทพ
ชิม ร้านอาหารอร่อย เยาวราช
เที่ยว ฮ่องกง
เที่ยว วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง
ชิม ร้านอาหารอร่อย ฮ่องกง
เที่ยว พระราชวัง โซล เกาหลีใต้
เที่ยววัด โซล เกาหลีใต้Klook.comเที่ยวกรุงเทพฯ

เที่ยวเชียงใหม่
เที่ยวสิงคโปร์

เที่ยวเชียงราย
เที่ยวฮ่องกง

เที่ยวมาเก๊า
เที่ยวไทเป

เที่ยวโซล
     Contact Us
Copyright © 2015 -   โอเคทราเวลอินโฟดอทคอม   OKtravelinfo.com   All Rights Reserved © สงวนลิขสิทธิ์